S e l a m a t  D a t a n g  K e  P o r t a l
Institut Kemahiran MARA Seberang Perai Utara
 
Misi IKM SEBERANG PERAI UTARA

Misi IKM SEBERANG PERAI UTARA

Membentuk modal insan TVET yang holistik dan berteraskan nilai-nilai keusahawanan.
Visi IKM Seberang Perai Utara

Visi IKM Seberang Perai Utara

Menjadi organisasi pendidikan amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat bangsa. 

Objektif IKM

Objektif IKM

  • Menjadi Institusi pendidikan tinggi TVET MARA yang ungul berteraskan industri dan teknousahawan.
  • Membentukkan modal insan TVET yang holistik dan seimbang berteraskan R.I.S.E ( Religion, Innovative, Skill, Entrepreneurship).
  • Pemangkin dalam revolusi teknologi industri bagi meningkatkan daya saing.
  • Membentuk tadbir urus korporat TVET MARA yang mampan dan dinamik.
  • Menjadi institusi pendidikan TVET yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.

Connect with us

Institut Kemahiran MARA Seberang Perai Utara, Lot 398, Jalan Ara Kuda, 14000 Tasek Gelugur, Pulau Pinang

  • dummy+6 04-5732136

  • dummy+ 6 04-5732379 - Fax

  • dummy ikmspu@mara.gov.my

Newsletter

Masukkan Email Anda untuk dihantar maklumat terkini

Search