S e l a m a t  D a t a n g  K e  P o r t a l
Institut Kemahiran MARA Seberang Perai Utara
 

Copyright

  • Semua aspek mengenai laman web ini yang termasuk reka bentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian dan sumber kod adalah hak cipta IKM Beseri melainkan dinyatakan sebaliknya.
  • Tiada sebahagian daripada kandungan atau bahan yang terdapat di laman web ini boleh diterbitkan, dilesenkan, dijual, diterbitkan, dihantar, diubah suai, disesuaikan, dipamerkan secara terbuka, disiarkan (termasuk penyimpanan dalam mana-mana medium dengan cara elektronik sama ada untuk sebarang tujuan disimpan sebagai dibenarkan di sini) tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada IKM Beseri.

Connect with us

Institut Kemahiran MARA Seberang Perai Utara, Lot 398, Jalan Ara Kuda, 14000 Tasek Gelugur, Pulau Pinang

  • dummy+6 04-5732136

  • dummy+ 6 04-5732379 - Fax

  • dummy ikmspu@mara.gov.my

Newsletter

Masukkan Email Anda untuk dihantar maklumat terkini

Search